Koho můžeme od 18.12. ubytovat

Dovolujeme si vás informovat, že od 18.12. 2020 je vládou ČR zakázáno poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytovacích služeb:
a) osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
b) osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona,
c) cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky,
d) osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
e) osobám, jejichž ubytování bylo sjednáno státem, územním samosprávným celkem nebo jimi zřízenými nebo založenými subjekty za účelem uvolnění kapacit poskytovatelů zdravotních služeb nebo poskytovatelů sociálních služeb nebo pro zajištění ubytování osob bez domova,
f) osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto usnesení.
V případě, že splňujete některou z uvedených výjimek a máte zájem o ubytování, kontaktujte nás na: / For reservation, please, contact us: +420 723 607 792